Αορτικό Ανεύρισμα

Αορτικό Ανεύρισμα

Δείτε την παρουσίαση του γιατρού Κωνσταντίνου Λαμπρέτσα για το Αορτικό Ανεύρισμα. Ενημερωθείτε για:

  • τι είναι το αοερτικό ανεύρισμα
  • ποιοι είναι οι προδιαθετικοί παράγοντες
  • ποια τα συμπτώματα
  • πως γίνεται η διάγνωση
  • ποια υλικά χρησιμοποιούνται

Όλη η παρουσίαση εδώ