Επεμβάσεις για το αρτηριακό ανεύρυσμα

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθείστε τακτικά από τον αγγειοχειρουργό σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του, διότι το ανεύρυσμα μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου και να σπάσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε αυτή τη περίπτωση η αιμορραγία είναι μαζική, η αντιμετώπιση πολύ δύσκολη, και η θνητότητα μεγάλη. Τι επεμβάσεις διενεργεί ο ιατρός για την αντιμετώπιση του αρτηριακού ανευρίσματος:Ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής

Αν το ανεύρυσμα φτάσει τα 5 εκατοστά ή αν έχει σημεία επικείμενης ρήξης ή αν αυξάνεται επικίνδυνα στο χρόνο, ο αγγειοχειρουργός σας μπορεί να προτείνει την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη θεραπεία για το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής. Στην ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση θα γίνει μία τομή στη κοιλιά από το τέλος του στέρνου έως την ηβική σύμφυση. Το ανεύρυσμα και η κοιλιακή αορτή παρασκευάζονται και στη συνέχεια αντικαθίσταται το διατεταμένο μέρος της αορτής, το ανεύρυσμα δηλαδή με ένα συνθετικό μόσχευμα όπως το Dacron ®, που έχει το μέγεθος και το σχήμα του υγιούς αγγείου. Έτσι το τμήμα της αορτής που έχει ανευρυσματοποιηθεί και κινδυνεύει να σπάσει εξαιρείται τελείως και το αίμα περνάει μέσα από το συνθετικό μόσχευμα. Μετά την εγχείρηση, συνήθως χρειάζεται να παραμείνει ο ασθενής στο Νοσοκομείο για 4 έως 7 ημέρες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθούν από 6 εβδομάδες έως 3 μήνες για την πλήρη ανάκαμψη. Η μέθοδος είναι δοκιμασμένη στο χρόνο και περισσότερο από το 90% των ασθενών δεν εμφανίζουν προβλήματα σε μακροχρόνια παρακολούθηση.

Ενδαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος

Αντί της ανοιχτής χειρουργικής αντιμετώπισης ο αγγειοχειρουργός που διαθέτει εμπειρία στις σύγχρονες τεχνικές μπορεί να προτείνει την ενδαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση έγκειται στον αποκλεισμό του ανευρύσματος με ένα μόσχευμα το οποίο θα τοποθετηθεί στην αορτή μέσα από το αγγείο. Θα γίνουν δύο μικρές χειρουργικές τομές 7-8 εκατοστά στις βουβωνικές περιοχές δεξιά και αριστερά. Με ειδικούς καθετήρες ο αγγειοχειρουργός μέσω των μηριαίων αρτηριών θα φτάσει στην κοιλιακή αορτή όπου και θα τοποθετήσει ένα ειδικό μόσχευμα μέσα από το αγγείο το οποίο θα αποκλείει το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία. Έτσι το αίμα θα περνάει μέσα από το μόσχευμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με το ανεύρυσμα, το οποίο πλέον δεν κινδυνεύει να σπάσει. Η επέμβαση γίνεται με την βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Μετά το χειρουργείο θα χρειαστεί να μείνετε στο Νοσοκομείο για 3-4 ημέρες, και ο χρόνος ανάρρωσης είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Θα πρέπει να επισκεφτείτε το αγγειοχειρουργό σας 2-3 φορές μέσα στο πρώτο χρόνο και μία φορά το χρόνο μετέπειτα. Θα σας ζητηθεί επίσης να κάνετε μία αξονική τομογραφία ή υπερηχοτομογράφημα για τον έλεγχο του μοσχεύματος. Η μέθοδος σχετίζετε με μικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα και είναι πολύ καλά ανεχτή από τον ασθενή. Πολύ σημαντικό είναι να γίνεται αυστηρός έλεγχος και μετρήσεις πριν το χειρουργείο ώστε να είναι ασφαλής η ενδαγγειακή μέθοδος. Δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να αντιμετωπιστούν με αυτή τη μέθοδο. Η αορτή και το ανεύρυσμα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστικά για να είναι ασφαλής η ενδαγγειακή μέθοδος και να μην αποτύχει. Ο έμπειρος αγγειοχειρουργός που γνωρίζει και τις δύο τεχνικές εξίσου καλά, είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει ακριβή εκτίμηση του ανευρύσματος και να αποφασίσει ποια μέθοδος είναι η πιο κατάλληλη και πιο ασφαλείς για εσάς.