Επέμβαση για απόφραξη καρωτίδων

Πως γίνεται η χειρουργική επέμβαση στις καρωτιδικές αρτηρίες;

Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία. Οι καρωτιδικές αρτηρίες παρασκευάζονται μέσω μιας μικρής τομής στο λαιμό και στη συνέχεια αφαιρείται η στένωση. Ανάλογα με τα ευρήματα, χρησιμοποιούμε ένα μικρό μπάλωμα (μόσχευμα patch) για να κλείσουμε την αρτηριοτομή.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης με ορισμένες ειδικές μετρήσεις ελέγχεται η ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ούτως ώστε ενδεχόμενα κυκλοφορικά προβλήματα να διαγνωστούν αμέσως. Στο τέλος της χειρουργικής επέμβασης διενεργείται αγγειογραφία για επαλήθευση του αποτελέσματος.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως μόνο μερικές ημέρες.