Φλεβοθρόμβωση

Τι είναι εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση;

Υπάρχουν τρία φλεβικά συστήματα στα κάτω άκρα. Το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα με βαθιές και μεγάλες φλέβες, το επιπολής φλεβικό σύστημα με φλέβες επιφανειακότερες, και το σύστημα των διατιτραίνουσων φλεβών που θέτει σε επικοινωνία τα δύο προηγούμενα. Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ορίζεται η θρόμβωση φλεβών του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος. Είναι μία σοβαρή νόσος που μπορεί να έχει σημαντική νοσηρότητα μέχρι και θνητότητα.

Πως εμφανίζεται η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και ποια είναι τα συμπτώματα;

Ξαφνική εμφάνιση έντονου οιδήματος που συνοδεύεται με πόνο και καυσαλγία είναι η τυπική εικόνα μίας εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης στο κάτω άκρο. Σε σπάνιες περιπτώσεις το δέρμα μπορεί να εμφανίζεται ερυθρό, ή κυανό, η ακόμα και λευκό. Στις μισές περίπου περιπτώσεις όμως δεν εμφανίζονται συμπτώματα.

Τι προκαλεί την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση;

Διαταραχές της πήξεως μπορεί να προκαλέσουν θρόμβωση των φλεβών. Ο σχηματισμός κάποιου μικρού θρόμβου σε κάποια φλέβα του εν τω βάθει δικτύου μπορεί να προκαλέσει έντονη φλεγμονή με συνέπεια την πρόοδο της θρόμβωσης σε ολόκληρη τη φλέβα αλλά και άλλα φλεβικά στελέχη.
Καταστάσεις στις οποίες υπάρχει στασιμότητα στην ροή του αίματος μέσα στις φλέβες, ή μειωμένη ταχύτητα ροής μπορεί να προκαλέσουν θρόμβωση.

Την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση προκαλεί:

  • Χειρουργική επέμβαση
  • Κάταγμα οστών κάτω άκρου
  • Μεγάλα ταξίδια
  • Θρομβοφιλίες και κληρονομική προδιάθεση
  • Παρατεταμένη νοσηλεία σε Νοσοκομείο
  • Καρκίνος και παρανεοπλασματικά σύνδρομα
  • Παχυσαρκία ή Εγκυμοσύνη
  • Φλεγμονώδης νόσος του Εντέρου
  • Βηματοδότης
  • Χρήση φαρμάκων όπως αντισυλληπτικά

Διάγνωση – Εξετάσεις

Το πρώτο βήμα αν υποψιάζεστε ότι πάσχετε από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι να επισκεφτείτε έναν αγγειοχειρουργό. Η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει αν πάσχετε από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Όμως, όπως ελέγχει παραπάνω, οι μισοί περίπου ασθενείς δεν εμφανίζουν τυπική συμπτωματολογία. Για να γίνει σίγουρη διάγνωση πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε φλεβικό υπερηχοτομογράφημα (θα το ακούσετε και ως φλεβικό τρίπλεξ). Το υπερηχοτομογράφημα θα αποκαλύψει αν οι φλέβες είναι βατές ή θρομβωμένες, το βαθμό και την εντόπιση της θρόμβωσης.

Αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Η αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης είναι φαρμακευτική. Ο αγγειολόγος σας θα χορηγήσει αντιπηκτική αγωγή και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αντιπηκτική αγωγή μπορεί να είναι με νοσηλεία και ενδοφλέβια χορήγηση ηπαρίνης, ή χωρίς νοσηλεία με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε υποδόριες ενέσεις. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή από το στόμα (βαρφαρίνη).

Μεταθρομβωτικό σύνδρομο

Όταν ένας ασθενής έχει νοσήσει από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, τότε οι βαλβίδες που υπάρχουν στο εσωτερικό των φλεβών έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα αυτή η φλέβα να μην μπορέσει ποτέ να λειτουργήσει φυσιολογικά.
Αυτή η κατάσταση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας που δημιουργείται από καταστροφή των βαλβίδων από προηγούμενο θρομβωτικό επεισόδιο ονομάζεται μεταθρομβωτικό σύνδρομο. Το μεταθρομβωτικό σύνδρομο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία άτονων ελκών, δηλαδή πληγές που δεν κλείνουν στα κάτω άκρα.
Για την πρόληψη αυτής της επιπλοκής είναι απαραίτητο όταν κάποιος έχει νοσήσει από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση να παρακολουθείται από ένα αγγειολόγο και να φοράει ειδικές κάλτσες διαβαθμισμένη συμπίεσης.