Λεμφοίδημα

Λεμφοίδημα είναι η συλλογή λέμφου στους μαλακούς ιστούς του σώματος, συνήθως άνω ή κάτω άκρου. Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από λεμφαγγεία και λεμφαδένες. Μέσω αυτού του συστήματος διακινείται η λέμφος, ένα διαυγές υγρό που αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες, λίπη, και κυτταρικά συστατικά. Στους λεμφαδένες φιλτράρεται και στη συνέχεια προωθείται προς το αίμα. Εάν τα λεμφαγγεία ή οι λεμφαδένες καταστραφούν, τότε η λέμφος δεν μπορεί να παροχετευτεί, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στους μαλακούς ιστούς των άκρων και να δημιουργείται το λεμφοίδημα.

Η συνηθέστερη αιτία δημιουργίας λεμφοιδήματος είναι οι θεραπείες που εφαρμόζονται στους ογκολογικούς ασθενείς κυρίως λόγω αφαίρεσης λεμφαγγείων ή ακτινοθεραπεία..

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος το οποίο δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη υπό την επιστημονική διεύθυνση του αγγειοχειρουργού κ. Λαμπρέτσα, είναι το μόνο Κέντρο το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες αποσυμφορητικές θεραπείες σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο με πλήρη εξοπλισμό και με πιστοποιημένους στη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης, φυσιοθεραπευτές.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Κέντρου Λεμφοιδήματος, για πλήρη ενημέρωση.