Σαφηνεκτομή – Κιρσεκτομές

Η μεγαλύτερη φλέβα του επιπολής φλεβικού δικτύου, είναι η μείζων σαφηνής. Αυτή είναι η φλέβα που συνήθως δημιουργεί τους κιρσούς καθώς και οι κλάδοι της. Σε περίπτωση σημαντικής ανεπάρκειας της μείζονος σαφηνούς, τότε ο αγγειοχειρουργός μπορεί να σας θα προτείνει τη σαφηνεκτομή, σε περίπτωση που δεν ενδείκνυται για σας προσωπικά κάποια άλλη τεχνική αντιμετώπισης. Τέτοια είναι η μικροχειρουργική μέθοδος εναλλακτικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των κιρσών των κάτω άκρων με ραδιοσυχνότητα. Σκοπός της σαφηνεκτομής, είναι με μικρές τομές μερικών χιλιοστών και με μία μεγαλύτερη 2-3 εκατοστών που γίνεται στη βουβωνική πτυχή, να εξαιρεθεί αυτή η μεγάλη φλέβα που προκαλεί τους κιρσούς. Στη συνέχεια, γίνονται τομές μερικών χιλιοστών εκεί που είναι οι κλάδοι της σαφηνούς, ώστε να αφαιρεθούν και αυτοί. Η επέμβαση συνήθως γίνεται με ραχιαία αναισθησία, με τον ασθενή ξύπνιο, χωρίς όμως να νιώθει τίποτα κάτω από τη μέση. Οι τομές που γίνονται είναι ιδιαίτερα μικρές ώστε να μην φαίνονται μετά το χειρουργείο. Η επέμβαση έχει πολύ καλά αποτελέσματα και είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς. Την επόμενη μέρα του χειρουργείου ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του.