Μικροκύματα / Λέιζερ

Σε περιπτώσεις μικρής φλεβικής ανεπάρκειας, η μείζων σαφηνής μπορεί να καταργηθεί με καθετήρες που εκπέμπουν μικροκύματα ή λέιζερ. Σκοπός της επέμβασης είναι να συρρικνωθεί η φλέβα και να εξαφανιστεί. Όταν γίνεται με σωστές ενδείξεις, τα αποτελέσματα των μεθόδων είναι καλά. Ο αγγειοχειρουργός σας θα σας συμβουλεύσει για το ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για σας.