Όλες οι θεραπείες για Κιρσούς

Η εξέλιξη της θεραπείας

Οι κιρσοί σαν εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας ,θρομβοφλεβίτιδες, βλάβες των βαλβίδων και θρομβώσεις, έχουν διαφορετικές αιτίες. Η κληρονομικότητα, η ορθοστασία, η καθιστική ζωή, το σωματικό βάρος ,τα φλεβικά τοιχώματα τα οποία λόγω της ηλικίας έχουν χάσει την ελαστικότητα τους, ορμονικές επιδράσεις, η εγκυμοσύνη, η λήψη αντισυλληπτικών, είναι οι αιτίες που καθιστούν μια άμεση και αποτελεσματική θεραπεία, όλο και πιο επιτακτική.

Χειρουργική αφαίρεση

Εδώ και 100 χρόνια υπάρχει η κλασική αφαίρεση φλεβών η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Babcock το 1907 . Η επέμβαση αυτή συνοψίζεται σε τρία στοιχεία:
Ι. Απολίνωση και αφαίρεση της μείζονος η ελάσσονος σαφηνούς φλέβας στην εκβολή της στην εν τω βάθει φλέβα.
ΙΙ. Αφαίρεση φλεβών που ανεπαρκούν και απολίνωση διαιτιτρενουσών φλεβών
ΙΙΙ. Αφαίρεση ανεπαρκών παράπλευρου φλεβών.
Τα αποτελέσματα της κλασικής φλεβεκτομής όσον αφορά τις άμεσες επιπλοκές στο χειρουργείο είναι πολύ καλά. Όσον αφορά όμως τις υποτροπές, τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρα.
Δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία άποψη για το τι ονομάζουμε υποτροπή, αλλά φαίνεται ότι η επανεμφάνιση των κιρσών στην πενταετία ανέρχεται και φθάνει στη χειρότερη περίπτωση μέχρι 60 %, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Τα άσχημα αποτελέσματα μαζί με την αναγκαιότητα μιας πιο ανώδυνης και αποτελεσματικής μεθόδου, οδήγησαν μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην εμφάνιση και επικράτηση νέων τεχνικών οι οποίες σταδιακά τείνουν να παραγκωνίσουν τη «γηραιά», κλασική εγχείρηση κιρσών.
Οι πιο διαδεδομένες και διεθνώς παραδεχτές μέθοδοι, είναι.

Ραδιοσυχνότητες (VNUS- CLOSURE)

Οι RFO (Ραδιοσυχνότητες), είναι μια ανώδυνη ενδοαυλική τεχνική η οποία εκτελείται και ως χειρουργική ημέρας.
Η επέμβαση γίνεται σε τοπική νάρκωση. Ο καθετήρας εισάγεται διαδερμικά στην προς θεραπεία φλέβα και προωθείται μέχρι την εκβολή της φλέβας στην εν τω βάθη. Ακολούθως, απελευθερώνουμε την ενέργεια της ραδιοσυχνότητας η οποία οδηγεί στη συρρίκνωση της κεντρικής φλέβας την οποία εν συνεχεία σε μερικούς μήνες απορροφάται από τον οργανισμό.

Ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ (EVLT)

Πρόκειται για ανάλογη τεχνική με την RFO στη φιλοσοφία της με διαφορετικό όμως τεχνικό εξοπλισμό.

Θεραπεία των κιρσών με αφρό

Όπως και προηγουμένως, τοποθετείται ένας ειδικός καθετήρας στην κεντρική φλέβα και χορηγείται ένα σκληρυντικό υλικό σε μορφή αφρού αφού προηγουμένως έχει αποκλειστεί η ροή του υγρού στην εν τω βάθη φλέβα, με μπαλόνι. Αφήνουμε στην συνέχεια τον αφρό να ενεργήσει και ακολουθεί η απομάκρυνσή του με αναρρόφηση. Η φλέβα θρομβώνεται και απορροφάται από τον οργανισμό.
Το πλεονέκτημά της σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μεθόδους είναι ότι πρόκειται για ανώδυνη μέθοδο.
Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται το μεγαλύτερο ποσοστό επανασυρραγγοποίησης, οι αλλεργίες και οι υποτροπές.

Μέθοδος CHIVA

Η μέθοδος CHIVA είναι μικροχειρουργική μέθοδος λιγότερο διαδεδομένη, η οποία βασίζεται σε τελείως διαφορετικά παθοφυσιολογικά δεδομένα με μεγάλο επίσης ποσοστό υποτροπών. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες μεθόδους γιατί μας λείπουν στατιστικά στοιχεία.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι η RFO (ραδιοσυχνότητα) και το λέιζερ είναι αξιόπιστες μέθοδοι. Ειδικά για τη ραδιοσυχνότητα, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως τα αποτελέσματα χωρίς επανεμφάνιση της θρόμβωσης υπερβαίνουν την πενταετία και είναι σε όλα πολύ καλύτερα από την κλασική σαφηνεκτομή. Όλο και περισσότεροι αγγειοχειρουργοί πείθονται και δοκιμάζουν το καινούργιο που δεν είναι πια καινούργιο. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν μια πολύ καλή γνώση χρήσεως υπερήχων, γνώση που πλέον κατέχει η νέα γενιά αγγειοχειρουργών.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας εποχής λιγότερο επεμβατικής, περισσότερο όμως αποτελεσματικής, χάρη στην ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας. Τα δεδομένα αυτά ένας υπεύθυνος επιστήμονας και ειδικότερα ένας αγγειοχειρουργός, δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει.