Νέα ιστοσελίδα του ιατρού Λαμπρέτσα

Νέα ιστοσελίδα του ιατρού Λαμπρέτσα

Παράλληλα με την δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Ιατρικού Κέντρου Λεμφοιδήματος o ιατρός Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας ανανέωσε και την προσωπική του ιστοσελίδα, που περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να ενημερωθεί για της παθήσεις της Αγγειοχειρουργικής, τις θεραπείες και τους τρόπους πρόληψης